Lafisoft ügyviteli programokElérhetőségek:


  • Kis Zoltán - Lafisoft
  • Iroda: 6400 Kiskunhalas, Kassa u. 24.
  • Telefon: +36 77 425 262
  • Mobil: +36 70 389 5664
  • Adószám : (43835056-2-23 2014.12.31-ig ) (43835056-1-23 2015.01.01-től )
  • E-mail:
  • E-mail:
  • Facebook: LafiSoft
    Amennyiben Ön megelégedéssel használja szoftvereinket, kérjük Lájkolja oldalunkat a Facebookon! Köszönjük! 

Nyilatkozat

A programjaink megfelelnek:

A / 24/1995 (XI.22) PM. rendelet / szigorú számadású bizonylatokról szóló törvényi eloírásoknak, valamint az ezt módosító 34/1999.(XII.26.) PM rendeletnek azaz kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a folyamatos számlaszám képzést, a másolatokkal való hiánytalan elszámolást, a számla összes példányának egymás utáni nyomtatással történo eloállítása esetén biztosítja a példányok sorszámozását, több példányos, elonyomás nélküli számla esetén feltüntetheto, hogy a számla hány példányban készült, az eredeti példány megkülönböztetése a gépi program által, a lezárt számlákban módosítás már nem végezheto. A 8/1999. (III.15.) PM. rendeletet módosító 8/2000. (II.16) PM rendeletnek, Az általános forgalmi adóról szóló 1991. évi LXXIV. tv. 13.§ (1) bekezdés 16. pontjának j.),l) és m) pontja a számla kötelezo tartalmi elemeirol, ahol a számlában termék fajtánként, szolgáltatás fajtánként kell az adó alapját, a felszámított áfa-t és az adóval növelt ellenértéket kimutatni. Az Áfa törvény 44.§ (1) bekezdése a törvény 13.§-ában megfogalmazott követelményeken túl további eloírásainak, melyben az adó mértéke (áfa kulcsa) szerinti összesítést is eloír az adó alapjára, illetve az összegének a feltüntetésére vonatkozóan. Az 1990. évi XCL. sz.tv 6§ (3)bek. az adózás módjának törvényében foglaltaknak, A 1992. évi LXXIV. tv 71§. (5) az ÁFA törvényben foglalt követelményeknek, az 1992 évi LXXIV.tv. 13.§ (1) bekezdésének 16-17-18. és a 20. pontja (16.m.) részében foglalt módosításoknak, az 1997. évi CII.tv. 67. §-a, 71. §-a és 72.§-ában foglaltaknak,